DYREKTOR : Beata Ligór

tel: 32 67 24 395

Oświadczenie majątkowe znajdziesz na stronie http://www.zawiercie.bip.net.pl/

Dyrektor jest organem placówki uprawnionym do kierowania jej bieżącą działalnością i reprezentowania jej na zewnątrz.

Kompetencje Dyrektora określa art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) oraz Statut placówki.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 26 kwiecień 2018 12:08 Grzegorz Franelak
Artykuł został zmieniony. sobota, 23 luty 2019 10:25 Grzegorz Franelak Porównaj