Przedszkole nr 15 jest jednostką organizacyjną Miasta Zawiercie nie posiadającą osobowości prawnej. Mienie Przedszkola stanowi mienie komunalne miasta Zawiercie na prawach powiatu.

AKTYWA TRWAŁE: 238 158,90 zł

AKTYWA OBROTOWE: 30 597,31 zł

SUMA AKTYWÓW: 268 756,21 zł

Stan na 31.12.2017 r.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 26, kwiecień 2018 12:05 Grzegorz Franelak