Przedszkole nr 15 jest jednostką organizacyjną Miasta Zawiercie nie posiadającą osobowości prawnej. Mienie Przedszkola stanowi mienie komunalne miasta Zawiercie na prawach powiatu.

AKTYWA TRWAŁE: 221 855,22 zł

AKTYWA OBROTOWE: 7 216,49 zł

SUMA AKTYWÓW: 229 071,71  zł

Stan na 31.12.2019 r.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 26 kwiecień 2018 12:05 Grzegorz Franelak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 maj 2020 22:48 Grzegorz Franelak